HANDICRAFT
HOT PRODUCT
VIETNAM VEGETABLE
VIỆT NAM TRÁI CÂY và QUÁ TRÌNH SẢN PHẨM
7,00 US$ - 12,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$ - 6,00 US$/Kilogram
7000.0 Kilogram(Min. Order)
0,50 US$ - 1,70 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
0,50 US$ - 0,70 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
0,80 US$ - 5,00 US$/Kilogram
8000.0 Kilogram(Min. Order)